Kilsam Ekonomisk Förening

Värmlands län

Information

Kilsam Ekonomisk Förening är ett av många verksamheter som finns i Kil. Det är nämligen den kommunen som Kilsam Ekonomisk Förening finns i och den tillhör även Värmlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kilsam Ekonomisk Förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Kilsam Ekonomisk Förening som idag finns i Värmlands län har varit registrerat sedan 1984-04-03. Men sedan 1994-01-01 så har Kilsam Ekonomisk Förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Fabriksg. 33, 665 31, Kil. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kilsam Ekonomisk Förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0554-14580.

Kil arbetar för att verksamheter som Kilsam Ekonomisk Förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Kilsam Ekonomisk Förening. Det finns flera verksamheter i Värmlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: -etablerande av att medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande -tillhandahållande av servicetjänster att kunna gemensamt utnyttjas av medlemmarna -i frågor av allmän gemensam antur vara kontaktorgan med kils kommun och statliga myndigheter etc.

Firmatecknare för Kilsam Ekonomisk Förening är följande:
; Firman tecknas av Evert Johansson och Inge Styffe, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kilsam Ekonomisk Förening och det är följande personer, Johansson, Evert som är född 1932 och har titeln Extern firmatecknare, Bergström, Ing-Britt Margareta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Börjesson, Lena som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörbäck, Gunnar Egon som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Styffe, Alf Inge Allan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Eje Malm som är född 1951 och har titeln Suppleant.Persson, Per Arne Enar som är född 1955 och har titeln Suppleant, Torbjörn Nilsson som är född 1950 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Kilsam Ekonomisk Förening är 716411-2729.