Kils Energi Aktiebolag

Värmlands län

Information

Kils Energi Aktiebolag hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Kil som är den kommunen där Kils Energi Aktiebolag finns. I Kil så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kils Energi Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Kils Energi Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kils Energi Aktiebolag har funnits sedan och 1983-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Kils Energi Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till ALLÉGATAN 5, 665 33, Kil men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0554-19100.

Kil arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Kils Energi Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kils Energi Aktiebolag har idag 556221-4113 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Blank, Bengt Kurt -Lindberg, Karl Åke i förening med en av -Dahlström, Jan-Eric Helmer -Östlind, Leif Anders Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Kils Energi Aktiebolag

- Bolaget skall inköpa, producera och distribuera energi och energiprodukter och därmed förenlig verksamhet. -Anlägga,äga, driva och utveckla avfalls- och energianläggningar i Kils kommun. -Initiera och bedriva utvecklingsarbete om energi och avfalls- behandling samt återvinning. - Följa utvecklingen av afallshantering med särskild inriktning på miljöanpassad återvinning. -Svara för informationsinsatser om återvinning, marknadsföring och försäljning av ur avfall återvunna produkter samt delta i regionalt samarbete.

I Kils Energi Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahlström, Jan-Eric Helmer som är född 1948 och har titeln Extern VD, Östlind, Leif Anders som är född 1960 och har titeln Extern vice VD, Blank, Bengt Kurt som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Forsberg, Erik Georg som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönberg, Sven Thomas Peter som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammar, Sven Olof som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamotLindberg, Karl Åke som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Gun-Britt Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl Axel Bertil som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamotDanielsson, Leif Sven Bertil som är född 1955 och har titeln SuppleantEkberg, Bengt Tomas som är född 1976 och har titeln SuppleantHallgren, Jan-Erik Kjell-Rune som är född 1944 och har titeln SuppleantJohansson, Gunnel Ann-Christin som är född 1962 och har titeln SuppleantOlsson, Lars Olov som är född 1966 och har titeln SuppleantPettersson, Kjell Ivan som är född 1937 och har titeln SuppleantÅberg, Lars Göran som är född 1944 och har titeln SuppleantKaiding, Ragnar Olof som är född 1946 och har titeln RevisorEriksson, Krister Mattias som är född 1972 och har titeln RevisorssuppleantViktorsson, Fritz Roland som är född 1926 och har titeln LekmannarevisorOlsson, Lars Roland som är född 1952 och har titeln LekmannarevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor.