Kils Avfallshantering Aktiebolag

Värmlands län

Information

I Värmlands län så finns Kils Avfallshantering Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Kil här finns det många olika Aktiebolag. Kils Avfallshantering Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Värmlands län. Kil jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Värmlands län gör att bolag trivs där.

Kils Avfallshantering Aktiebolag är momsregistrerat sedan1997-01-01 och har organisationsnummer 556537-8964.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0554-19204 alternativt besöka eller skicka post till Kils Avfallshantering Aktiebolag på följande adress Lersättersv., 665 32, Kil.

Kils Avfallshantering Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1997-01-01.

I Kils Avfallshantering Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , , Blank, Bengt Kurt som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , . , , . Danielsson, Leif Sven Bertil som är född 1955 och har titeln Suppleant . Ekberg, Bengt Tomas som är född 1976 och har titeln Suppleant . Hallgren, Jan-Erik Kjell-Rune som är född 1944 och har titeln Suppleant . Johansson, Gunnel Ann-Christin som är född 1962 och har titeln Suppleant . Olsson, Lars Olov som är född 1966 och har titeln Suppleant . Pettersson, Kjell Ivan som är född 1937 och har titeln Suppleant . Åberg, Lars Göran som är född 1944 och har titeln Suppleant . . . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att för Kils Kommuns behov inom området avfall: anlägga, äga, driva och utveckla avfallsanläggningar i Kils Kommun. Initiera och bedriva utvecklingsarbete beträffande avfallsbehandling och återvinning. Följa utvecklingen av avfallshanteringen med särskild inriktning på miljöanpassad återvinning. Svara för informationsinsatser om återvinning samt marknadsföring och försäljning av ur avfallet återvunna produkter samt delta i regionalt samarbete. Bolagets syfte är att främja och arbeta för en långsiktig hållbar och rationell avfallsverksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan i Kils kommun. Bolaget skall tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Utdelning av vinst från bolaget får icke överstiga skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Kils kommun.