Kils Verkstadsutveckling AB

Värmlands län

Information

Kils Verkstadsutveckling AB hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Kil som är den kommunen där Kils Verkstadsutveckling AB finns. I Kil så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kils Verkstadsutveckling AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Kils Verkstadsutveckling AB har haft sedan 2000-02-29. Kils Verkstadsutveckling AB har funnits sedan och 2000-02-29 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Kils Verkstadsutveckling AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0554-31570.

Kil arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Kils Verkstadsutveckling AB Privat, ej börsnoterat.

Kils Verkstadsutveckling AB har idag 556580-9331 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Kils Verkstadsutveckling AB

Bolaget skall idka konsult- och utvecklingsverksamhet för verkstadsindustrin, kapital- och fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Kils Verkstadsutveckling AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wändel, Stig Lars-Gunnar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Wändel, Stig Joakim som är född 1967 och har titeln Suppleant, Fridh, Erik Tomas som är född 1951 och har titeln Revisor, Fridhs Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .