Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag

Värmlands län

Information

Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Kil. Det är nämligen den kommunen som Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag finns i och den tillhör även Värmlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-02-06.

Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag som idag finns i Värmlands län har varit registrerat sedan 2002-11-13. Men sedan 2003-02-06 så har Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Ö. Glänne Moholm, 665 92, Kil. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5381617.

Kil arbetar för att verksamheter som Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Värmlands län.

Bolaget skall bedriva byggande av hus (alla typer utom färdigfabricerande, ej bygginstallationer, ej idrottsanläggningar) förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag och det är följande personer, Svensson, Lars Erik Kenneth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Frykman, Anna-Carin Elisabet som är född 1970 och har titeln Suppleant, Aronsson, Lars Göran som är född 1957 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kils Industri- och Byggnadsentreprenad Aktiebolag är 556634-0583.